» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» EnglishEur Arch Med Res: 33 (4)
Cilt: 33  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Velofaringeal yetmezlik nedeniyle faringeal flep cerrahisi geçirmiş hastalara uygulanan flep ayrılması sonrasında konuşma sonuçları etkilenmekte midir?
Does division of pharyngeal flap operated for correction of velopharyngeal insufficiency affects speech results?
Mert Çalış, Gökhan Sert, Mehtap Öztürk, Rıza Önder Günaydın, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Figen Özgür
doi: 10.5222/otd.2017.1098  Sayfalar 181 - 187 (281 kere görüntülendi)

2.
Varus Gonartrozunda Medial Açık Kama Osteotomisi Tedavileri ve Uzun Dönem Sonuçları
Medial Open Wedge Osteotomy Treatments in Varus Gonarthrosis and Long Term Results
Ömer Özel, Müjdat Adaş
doi: 10.5222/otd.2017.1097  Sayfalar 188 - 193 (338 kere görüntülendi)

3.
Geç term gebeliklerde doğum indüksiyon başarısını etkileyen faktörler
Factors Affecting Labor Induction in Late-Term Pregnancies
Nuri Peker, Ahmet Demir, Zafer Bütün, Alper Biler, Savas Gündogan
doi: 10.5222/otd.2017.1120  Sayfalar 194 - 198 (178 kere görüntülendi)

4.
Psoriasisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Clinical and Sociodemographic Features of Patients with Psoriasis
İlteriş Oğuz Topal, Ecenur Değirmentepe, Kübra Cüre, Utkan Kızıltaç, Nilgün Bahçetepe Hökenek, Emek Kocatürk
doi: 10.5222/otd.2017.07769  Sayfalar 199 - 205 (202 kere görüntülendi)

5.
Diz osteoartritinde trombositten zengin plazmanın ağrı ve fonksiyon üzerinde etkinliği
Efficiancy on pain and function of thrombocyt rich plasma in knee osteoarthritis
Murat Demiroğlu, Salih Soylemez
doi: 10.5222/otd.2017.1121  Sayfalar 206 - 212 (299 kere görüntülendi)

6.
İntrakranial kitlelerde kontrastlı T1 ağırlıklı spin eko sekansı ve kontrastlı T1 ağırlıklı FLAIR SENSE tekniğinin karşılaştırılması.
Comparison of contrast-enhanced T1 weighted FLAIR SENSE and T1 weighted Spin Echo sequence to detect cranial masses.
Hülya Kurtul Yıldız, Elif Evrim Ekin, Emel Yılmaz Şahin
doi: 10.5222/otd.2017.1092  Sayfalar 213 - 220 (255 kere görüntülendi)

7.
Üreter Taşı Nedeniyle Lazer ve Pnömotik Litotriptör Kullanılan Hastalarda Komplikasyonların Modifiye Clavien Sınıflamasına Göre Karşılaştırılması
Comparison of The Using Pneumatic and Laser Lithotripter in Ureterorenoscopy According to the Modified Clavien Classification
Süleyman Sami Çakır, Emre Can Polat
doi: 10.5222/otd.2017.33600  Sayfalar 221 - 225 (200 kere görüntülendi)

8.
Dudak damak yarıklarının prenatal tanısı: Obstetrik ultrasonografinin yarık tipine göre isabet oranının değerlendirilmesi
Prenatal diagnosis of cleft lip and palate: Evaluation of the accuracy of obstetric ultrasonography depending on the cleft type
Mert Çalış, Mahmut Muhsin Yılmaz, Figen Özgür
doi: 10.5222/otd.2017.1093  Sayfalar 226 - 231 (200 kere görüntülendi)

9.
Sezaryen sırasında beklenmedik plasenta akreatayla karşılaşıldığında uterus korunabilir mi?
Can uterus be conserved in cases which unexpected placenta accreta is encountered during cesarean section ?
Barış Kaya
doi: 10.5222/otd.2017.1095  Sayfalar 232 - 240 (501 kere görüntülendi)

10.
Türk Kadınlarının Gebelikten Korunma Yöntem Tercihleri
Preferences for Contraception Methods in Turkish Women
Güler Bağbozan Ateşer, Esra Güzel, Serdar Kaya, Derya Sivri Aydın, Nazife Şahbaz, Meral Kurt Durmuş
doi: 10.5222/otd.2017.1094  Sayfalar 241 - 246 (435 kere görüntülendi)

11.
Postmenapozal Osteoporozlu Hastalarda Zoledronik Asit İnfuzyonunun Olumsuz Etkileri
Adverse effects of zoledronic acid infusion in patients treated for postmenopausal osteoporosis
Ersin Kuyucu
doi: 10.5222/otd.2017.57625  Sayfalar 247 - 252 (192 kere görüntülendi)

12.
Tip 2 Diyabetik Sıçan Karaciğerinde Ghrelin Tedavisinin Hücre Sağkalımı ve İnflamasyonu Üzerine Etkileri
The Effect of Ghrelin Treatment on Cell Survival and Inflammation in Type 2 Diabetic Rat Liver
Zeynep Mine Coşkun, Alisa Bahar Beydogan, Sema Bolkent
doi: 10.5222/otd.2017.1099  Sayfalar 253 - 260 (226 kere görüntülendi)

13.
Beyaz Önlük Hipertansiyonu ve Esansiyel Hipertansiyonda MİR-125a ve MİR-155 Düzeylerin Araştırılması
The Investigation of MiR-125a and MiR-155 Levels in White Coat Hypertension and Essential Hypertension
Hakan Yavuzer, Chayar Ali, Aylia Yeşilova, Mahir Cengiz, Serap Yavuzer, Adnan Levent Yaldıran
doi: 10.5222/otd.2017.1109  Sayfalar 261 - 264 (218 kere görüntülendi)

14.
Antioksidan Enzim ve Oksidatif Biyobelirteçlerin Psöriasiste Klinik Değeri
Clinical Value of Antioxidant Enzymes and Oxidative Biomarkers in Psoriasis
Hatice Ataş, Fatmanur Hacınecipoğlu, Müzeyyen Gönül, Yasin Öztürk, Mustafa Kavutçu
doi: 10.5222/otd.2017.1100  Sayfalar 270 - 280 (568 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale ISSN 1302-0382

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır