» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» EnglishOkmeydani Tip Derg: 33 (3)
Cilt: 33  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Sezaryen Operasyonlarında Bupivakain Sıcaklık Farkının Spinal Blok Karakteristiklerine Ve Titremeye Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of The Effects Of Bupivacaine Temperature Difference On Spinal Block Characteristics And Shivering In Cesarean Section Operation
Pınar Karaca Baysal, Birzat Emre Gölboyu, Mürsel Ekinci, Murat Aksun, Ali Ahıskalıoğlu, Kenan Murat, Özgür Baysal
doi: 10.5222/otd.2017.1110  Sayfalar 125 - 129 (210 kere görüntülendi)

2.
Paritenin ileri anne yaşı gebeliklerinde obstetrik sonuçlara etkisi
Effect of parity on obstetric outcomes in advanced maternal age pregnancies
Berna Aslan Çetin, Nadiye Köroğlu, Pınar Yalçın Bahat, Aysu Akça, Sibel Barut
doi: 10.5222/otd.2017.1111  Sayfalar 130 - 133 (211 kere görüntülendi)

3.
Kahramanmaraş Popülasyonunda Geniş Bir Kitle Taraması Yapılarak Lumbosakral Transizyonel Vertebra Prevalans Değerlendirilmesi
Prevalance evaluation of lumbosacral transitional vertebrae in kahramanmaras population by large-scale screening
Volkan Kılınçoğlu
doi: 10.5222/otd.2017.1091  Sayfalar 134 - 138 (300 kere görüntülendi)

4.
Dudak kanserlerine klinik yaklaşımımız, cerrahi ve rekonstrüksiyon prensipleri
Our clinical approach to lip cancer; surgery and reconstruction principles
Arzu Karaman Koç, Harun Acıpayam, Hasan Emre Koçak, Wesam Mohammad Alakhras, Yakup Yegin, Fatma Tülin Kayhan
doi: 10.5222/otd.2017.1112  Sayfalar 139 - 143 (281 kere görüntülendi)

5.
Palpasyon ile yapılan akromiyoklaviküler eklem enjeksiyonunun kontrast madde ve floroskopi ile doğruluk oranının tespiti: Kadavra çalışması
Determination of the accuracy ratio of palpation-guided acromioclavicular joint injection with contrast medium and fluoroscopy: A cadaver study
Yunus İmren, Süleyman Semih Dedeoğlu, Ali Tufan Pehlivan, Ali Çağrı Tekin, Cüneyt Mirzanlı, Cem Zeki Esenyel
doi: 10.5222/otd.2017.1096  Sayfalar 144 - 148 (201 kere görüntülendi)

6.
Timik Epitelyal Tümörlerde Prognostik Faktörler ve Radyoterapinin Yeri: Tek Merkez Deneyimi
Prognostic Factors and Radiotherapy in Thymic Epithelial Tumors: A single institutional experience
Öztun Temelli, Kemal Ekici, Ersoy Kekilli
doi: 10.5222/otd.2017.1113  Sayfalar 149 - 154 (223 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Derleme: Rotator Manşet Cerrahisinde Komplikasyonlar
Review: Complications of Rotator Cuff Surgery
Haluk Çelik, Mustafa Faik Seçkin, Şenol Akman
doi: 10.5222/otd.2017.1114  Sayfalar 155 - 163 (428 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Ürotelyal mesane kanseri ameliyatı sonrası insidental olarak saptanan endometrial kanser olgusu
A case of incidentally detected endometrial cancer after surgery of urothelial cell bladder carcinoma
Vedat Uğurel, İsmail Bıyık, Mehmet Musa Aslan
doi: 10.5222/otd.2017.1115  Sayfalar 164 - 165 (211 kere görüntülendi)

9.
İdrar Yolu Enfeksiyonun Predikte Ettiği Psoas Abse Olgusu
A Case of Psoas Abscess Predicted by Urinary Tract Infection
Alihan Oral, Mehmet Uzunlulu, Mehmet Hakan Demir, Özgür Ölmez, Berrin Didem Toluç
doi: 10.5222/otd.2017.1116  Sayfalar 166 - 168 (232 kere görüntülendi)

10.
Nörolojik kötüleşme ile giden Griscelli Sendromu: Vaka sunumu
Griscelli Syndrome with neurological deterioration: A case report.
Sevgi Yimenicioğlu, Ayten Yakut, Kürşat Bora Çarman, Arzu Ekici, Özcan Bör
doi: 10.5222/otd.2017.1117  Sayfalar 169 - 171 (181 kere görüntülendi)

11.
Bupivakain-lidokain karışımının neden olduğu sistemik lokal anestezik toksisitesinde intravenöz lipid ile tedavi
Treatment with intravenous lipid in systemic toxicity of local anesthetics caused by a mixture of bupivacaine-lidocaine
Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/otd.2017.1118  Sayfalar 172 - 177 (394 kere görüntülendi)

12.
Travayda Gerçekleşen Uterin Rüptür Sonrası Asherman Sendromu Gelişen Olgu
A Case of Asherman Syndrome following uterine rupture during labor
Berna Aslan Çetin, Pınar Yalçın Bahat, Nadiye Köroğlu, Alev Aydın
doi: 10.5222/otd.2017.1119  Sayfalar 178 - 180 (219 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale ISSN 1302-0382

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır