» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» EnglishOkmeydani Tip Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
İnfertilitede Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları
Complementary And Alternative Medicine Practice in Infertility
Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji
doi: 10.5222/otd.2016.1031  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 36 - 44 (2145 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Hemşirelerin Kariyer Planlaması: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Career Planing of Nurses: An Example of Training and Research Hospital
Güven Bektemür, Sevgi Demiray, Dilek Özdemir Ürkmez
doi: 10.5222/otd.2016.1026  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 7 - 13 (1598 kere görüntülendi)

3.
Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Toksik Polinöropati Gelişimi
Chemotherapy Induced Toxic Polyneuropathy in Cancer Patients
Ülkü Türk Börü, Çiğdem Çemberci, Nilay Padir, Adnan Bilgiç, Mustafa Taşdemir
doi: 10.5222/otd.2016.1041  OTD 2016; 32 - 2 | Sayfalar 69 - 74 (1207 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Hemoglobin Varyant Analiz Yöntemleri
Hemoglobin Variant Analysis Methods
Okan Dikker, Müberra Vardar, Murat Usta, Hüseyin Dağ
doi: 10.5222/otd.2016.1057  OTD 2016; 32 - 3 | Sayfalar 161 - 166 (1081 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Perianal Yerleşimli Epidermoid İnklüzyon Kisti
Benign Epidermal Perianal Inclusion Cysts
Özlem Öndeş Bayar, Refik Bademci, İsmail Ege Subaşı
doi: 10.5222/otd.2016.1033  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 49 - 51 (954 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
Hiperplastik Tip Konjenital Meme Anomalilerinin Ek Anomaliler Açısından İncelenmesi ve Klinik Yaklaşım Algoritması
Investigation of Hyperplastic Type Congenital Breast Abnormalities and Algorithm for Clinical Approach
Tuğçe Yasak, Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, İlker Üsçetin
doi: 10.5222/otd.2016.1029  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 24 - 27 (845 kere görüntülendi)

7.
Klinik ve Dermatoskopik Özellikleriyle Kutanöz Sarkoidoz: On Dört Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of 14 Cutaneous Sarcoidosis Patients with Clinical and Dermoscopic Features
Şule Güngör, Bachar Memet, Ralfi Singer, Emek Kocatürk Göncü, İlteriş Oğuz Topal
doi: 10.5222/otd.2016.1030  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 28 - 35 (829 kere görüntülendi)

8.
Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul’da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması
Demographic Characteristics and Maternal-Fetal Outcomes of Adolescent Births: A Case-Control Study in a Reference Hospital in Istanbul
Kerem Doğa Seçkin, Burak Yücel, Mehmet Fatih Karslı, Çağdaş Özdemir, Cihan Togrul, Engin Çelik, Tuncay Küçüközkan, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5222/otd.2016.1027  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 14 - 18 (780 kere görüntülendi)

9.
Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması
Comparison of Plate Osteosynthesis and Tension Band Technic in Simple and Comminucated Olecranon Fractures
Emin İrfan Gökçay, Haluk Çabuk, İsmail Kalkar, Ali Çağrı Tekin, Cem Dinçay Büyükkurt
doi: 10.5222/otd.2016.1028  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 19 - 23 (723 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Fasiyal hiperpigmentasyonlar ve tedavisi
Facial hyperpigmentations and their management
Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç
doi: 10.5222/otd.2016.1069  OTD 2016; 32 - 4 | Sayfalar 211 - 218 (718 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Çocukluk Çağında Bir Hiperprolaktinemi Olgusu
A Case of Hyperprolactinemia At Childhood
Beril Yaşa, Nalan Karabayır, Tuğrul Örmeci, Özlem Öcal, Servet Erdal Adal
doi: 10.5222/otd.2016.1032  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 45 - 48 (697 kere görüntülendi)

12.
Kronik Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada Patellar Tendon Ve Kontralateral Kuadriseps Tendon Rüptürü: Olgu Sunumu
Rupture Of The Patellar Tendon And The Contralateral Quadriceps Tendon Associated With Chronic Renal Disease: A Case Report
Erdinç Genç, Oktay Adanir, Serdar Yüksel, Ozan Beytemur, Mehmet Akif Güleç
doi: 10.5222/otd.2016.1036  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 61 - 64 (667 kere görüntülendi)

13.
Yavaş Gelişen Sheehan Sendromu
Delayed Presentation of Sheehan's Syndrome
Güldane Tiyar, Semih Kalyon, Mehmet Küçük, Şenay Günaydın, Figen Kahyaoğlu, Halil İbrahim Onmaz, Fevkiye Nur İpekşener, Seray Türkmen Kalyon
doi: 10.5222/otd.2016.1062  OTD 2016; 32 - 3 | Sayfalar 179 - 181 (627 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
14.
Neoadjuvan kemoterapi alan lokal ileri rektum kanseri olgularının retrospektif olarak preoperatif MR evrelemesi ve cerrahi sonrası patoloji bulgularının karşılaştırılması
A retrospective comparison of preoperative MR staging and post-surgical pathology findings in patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.
Gülen Safiye Temel, Mehmet Öncü, Deniz Özel, Ramazan Albayrak, Bülent Aşkaroğlu, Yüksel Ulu, Betül Duran Özel, Fuat Özkan
doi: 10.5222/otd.2016.1039  OTD 2016; 32 - 3 | Sayfalar 146 - 153 (599 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Ekstradigital yerleşimli glomus tümörü olgusu
Extradigital glomus tumor: a case report
Hatice Duman, İlteriş Oğuz Topal, Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Selver Özekinci
doi: 10.5222/otd.2016.1048  OTD 2016; 32 - 2 | Sayfalar 108 - 110 (593 kere görüntülendi)

DIĞER
16.
Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi
Epidemiology is a Field That Searchs Diseases and Their Indicators
Önder Ergönül
doi: 10.5222/otd.2016.001  OTD 2016; 32 - 0 1 | Sayfalar 1 - 7 (590 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Primer tuba uterina adenokarsinomu; Bir olgu sunumu
Primary Carcinoma of The Fallopian Tube: A case report
Yılmaz Baş, Nihal Kılınç, Süreyya Demir, Bülent Demir
doi: 10.5222/otd.2016.1058  OTD 2016; 32 - 3 | Sayfalar 167 - 169 (589 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Tek Doz İntravitreal Triamsinolon Asetonidin Etkinliği ve Komplikasyonları
The Efficacy and Complications of a Single Dose Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection in Diabetic Macular Edema
Esra Türkseven Kumral, Ulviye Yiğit, Ayşe Burcu Dirim, Metin Ekinci, Ersin Oba
doi: 10.5222/otd.2016.1025  OTD 2016; 32 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (561 kere görüntülendi)

19.
Birinci ve ikinci trimester prenatal tarama test sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of first and second trimester prenatal screening results
Turgut Aydın, Hüseyin Aksoy, Erhan Aktürk, Ülkü Aksoy, Leyla Öz
doi: 10.5222/otd.2016.1054  OTD 2016; 32 - 3 | Sayfalar 130 - 133 (544 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Larengeal Kondrosarkom: Olgu Sunumu
Laryngeal Chondrosarcoma: Case Report
Yavuz Atar, İmran Aydoğdu, Yavuz Uyar, Yusuf Öztürkçü, Güler Berkiten, Ziya Saltürk
doi: 10.5222/otd.2016.1060  OTD 2016; 32 - 3 | Sayfalar 173 - 175 (544 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale ISSN 1302-0382

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır