» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» EnglishOkmeydani Tip Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Anterior orta hat insizyonu, Schatzker Tip V ve VI tibial plato kırıkları için uygun bir yaklaşımdır.
Anterior midline knee incision method is a viable solution for Schatzker Type V and VI tibial plateau fractures.
Murat Çakar, Hakan Gürbüz


2.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Emzirme Dönemindeki Kadınların Kontrasepsiyon Tercihleri
Contraception Preferences of Breastfeeding Mother at Health Sciences University Umraniye Education and Research Hospital
Şule Yıldırım Köpük, Yasemin Çekmez, Nida Özer, Özlem Şahin, Gürkan Kıran


3.
İstanbul’da Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi
Evaluation of Toxoplasma gondii Seroprevalence Among Women of Childbearing Age Group in İstanbul
Elçin Akduman Alaşehir, Görkem Yaman


4.
Hemodializ Planlana Çocuklarda Arteriovenöz Fistül Uygulamasının Uzun Dönem Sonuçları
Long Term Results of Arteriovenous Fistula Procedure for Children Who are Planned for Hemodialysis
Melike Elif Teker


5.
Perimenopozal Kadınlarda Pelvik Organ Prolapsusu Sıklığı, Şiddeti ve Risk Faktörleri
The Incidence and Severity of Pelvic Organ Prolapse and Its Risk Factors In Perimenopausal Women
Elif Yildiz, Burcu Dinçgez Çakmak, Fatma Ketenci Gencer, Burcu Aydın Boyama


6.
Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi sonrası hematospermi insidansı: 1210 hasta ile tek merkezli deneyim
The incidence of hematospermia after 12 core transrectal ultrasound guided prostate biopsy: a single-center experience with 1210 patients
Eyyüp Danış, Mustafa Erkoç, Hüseyin Beşiroğlu, Muammer Bozkurt, Samir Aghalarov, Recep Burak Değirmentepe, Fatih Akkaş, Osman Can, Alper Ötünçtemur, Ahmet Arıman


ARAŞTIRMA
7.
Feokromositoma tanılı hastalarda I-123-MIBG sintigrafisinde, planar görüntüleme ile SPECT-BT görüntülemenin karşılaştırılması
Comparison of planar imaging with I-123 MIBG scintigraphy and SPECT-CT imaging for pheochromocytoma
İlhan Tumar, Filiz Özülker
doi: 10.5222/otd.2018.59140   (30 kere görüntülendi)

8.
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalar ve Sağlıklı Kardeşlerinin Şizotipi Özellikleri Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Schizotypal Characteristics of Bipolar Patients and Their Healthy Siblings
Ömer Faruk Demirel
doi: 10.5222/otd.2018.23865   (45 kere görüntülendi)

9.
Opere küçük hücre dışı akciğer kanserinde tümör lokalizasyonunun relaps ve sağkalım üzerine etkisi varmıdır?
Does tumor localization of operated NSCLC have an effect on relapse and survival?
Caglayan Geredeli
doi: 10.5222/otd.2018.48802   (47 kere görüntülendi)

10.
Metastatik pankreas kanserli hastalarda FOLFİRİNOX rejiminin etkinlik ve tolerabilitesi
Effectiveness and tolerability of FOLFIRINOX regime in metastatic pancreas cancer disease
Çağlayan Geredeli, Şener Cihan, Nurgül Yaşar, Abdullah Sakin, Orçun Can, Mehmet Artaç, Mustafa Karaağaç, Lokman Koral
doi: 10.5222/otd.2018.71224   (31 kere görüntülendi)

11.
Kliniğimizde 2000-2005 yılları arasında opere edilen larenks Ca. vakalarının değerlendirilmesi
Evaluation of laryngeal cancer cases treated at our clinic from 2000 to 2005
Mehmet Emre Dinç
doi: 10.5222/otd.2018.05657   (29 kere görüntülendi)

12.
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Nefrolitiazis Risk Faktörlerinin Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Nephrolithiasis Risk Factors in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD): A Single Center Experience
Onur Kaygısız, Burhan Coşkun, Ayşegül Oruç, Cemil Cihad Gedik, Alparslan Ersoy, Yakup Kordan, Hakan Kılıçarslan, Abdülmecit Yıldız
doi: 10.5222/otd.2018.25901   (106 kere görüntülendi)

13.
Temporomandibular Eklem Artrosentezinin Etkinliğinin Klinik Ve Radyolojik Bulgularla Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Efficacy Of Temporomandibular Joint Arthrocentesis With Clinical And Radiological Findings
Osman Akdağ, Tuğba Gün Koplay, Zekeriya Tosun
doi: 10.5222/otd.2018.60243   (57 kere görüntülendi)

14.
RAS wild tip metastatik kolorektal kanser hastalarının ilk seri tedavi olarak Folfiri Panitumumab. Tek merkez deneyimi.
Folfiri plus panitumumab as the first-line treatment in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cencer. A single center experience.
Çağlayan Geredeli
doi: 10.5222/otd.2018.70431   (30 kere görüntülendi)

15.
Günübirlik Mediastinoskopi güvenli mi?
Is Outpatient Mediastinoscopy safe?
Ahmet Demirkaya, Deniz Atasoy, Fatih Levent Balcı
doi: 10.5222/otd.2018.29393   (80 kere görüntülendi)

16.
Klinik non-metastatik renal hücreli kanserde trombosit/lenfosit oranı bağımsız prognostik bir faktördür
Platelet-to-lymphocyte ratio is an independent prognostic factor in clinically non-metastatic renal cell carcinoma
Lütfi Canat, Samir Agalarov, Fatih Akkaş, Hasan Anıl Atalay, İlter Alkan, Süleyman Sami Çakır, Fatih Altunrende, Alper Ötünçtemur
doi: 10.5222/otd.2018.58751   (100 kere görüntülendi)

17.
Diabetik Maküler Ödem Hastalarında Sert Eksuda Varlığının Anti-VEBF Tedavide Prognoza Etkisi
The Effect Of Presence Of Hard Exudates On Visual And Anatomical Outcomes In Diabetic Macular Edema
Alper Halil Bayat, Akın Çakır, Selim Bölükbaşı, Burak Erden, Mustafa Nuri Elçioğlu
doi: 10.5222/otd.2018.89106   (41 kere görüntülendi)

18.
Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vasospazmın Tedavisinde, Selektif İntraarterial Papaverinin Etkisinin Sonuçları
The results of Selective Intraarterial Papaverine Treatment Effect on Subarachnoidal Hemorrhage related Vasospasm
İlker Çöven, Atilla Kırcelli, Halil Olgun Peker, Enes Duman
doi: 10.5222/otd.2018.78736   (44 kere görüntülendi)

19.
Sıçan Böbrek İskemi Reperfüzyon Modelinde Sildenafil Sitrat Kullanımı Erken Dönemde Doku Hasarını Engellemez.
The Sildenafil Citrate Does Not Prevent Tissue Damage On Early Period in Rat Kidney Ischemia Reperfusion Model
Oğuz Özden Cebeci, Tayyar Alp Özkan
doi: 10.5222/otd.2018.57060   (41 kere görüntülendi)

20.
Basit humerus kistleri için bir aylık aralıklarla üçlü metilprednizolon enjeksiyonu
Triple methylprednisolone injections for simple humerus cysts at one-month intervals
Murat Çakar, Ahmet Murat Bülbül
doi: 10.5222/otd.2018.34654   (28 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale ISSN 1302-0382

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır