EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationCurrent Situation on Measles, Rubella, Mumps and Chickenpox Vaccinations [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 20-23 | DOI: 10.5222/otd.2016.020  

Current Situation on Measles, Rubella, Mumps and Chickenpox Vaccinations

Sezen Özkök
Acıbadem Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Despite the vaccinations developed with the advanced
technology, diseases which can be prevented via vaccines
still cause morbidity and mortality worldwide. Measles,
Mumps, Rubella, and Chickenpox are highly contagious
diseases observed especially in children. However, they can
be diagnosed in adults, too in case childhood vaccinations
are neglected or immunity level decreases over time. These
diseases can be prevented using effective vaccination programs.
Adults whose immunities weakened or never developed
are exposed to higher risks against these diseases due
to job or travel related reasons. Therefore, it is required to
immunize the people who are under higher risk

Keywords: contagrous diseases, immunity, vaccine


Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği ve Aşılamalarında Güncel Durum

Sezen Özkök
Acıbadem Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte geliştirilen onlarca aşıya
rağmen, aşıyla önlenebilir hastalıklar hala dünya genelinde
ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır.
Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği bulaş oranı
yüksek, toplumda özellikle çocukluk yaş grubunda görülen
bulaşıcı hastalıklardır. Ancak bazı erişkinlerin çocukluk dönemi
aşılarını olmamaları ya da zaman içinde bağışıklık
düzeylerinde düşme meydana gelmesi nedeni ile toplumda
erişkin dönemde de bu hastalıklara rastlanılmaktadır. Bu
hastalıklar etkili aşılama programları ile önlenebilmektedir.
Bağışıklığı azalmış ya da hiç gelişememiş kişilerin yetişkinlikte
gerek mesleki, gerek yolculuk gibi nedenlerle bu
hastalıklarla karşılaşma olasılığı artmaktadır. Bu nedenle
risk altındaki kişilerin bağışıklamasına gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: aşı, bağışıklık, bulaşıcı hastalıklar


Sezen Özkök. Current Situation on Measles, Rubella, Mumps and Chickenpox Vaccinations. Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 20-23

Corresponding Author: Sezen Özkök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır