EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationA Case of Hyperprolactinemia At Childhood [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 45-48 | DOI: 10.5222/otd.2016.1032  

A Case of Hyperprolactinemia At Childhood

Beril Yaşa1, Nalan Karabayır1, Tuğrul Örmeci2, Özlem Öcal1, Servet Erdal Adal1
1Department Of Pediatrics, İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey
2Department Of Radiology, İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey

Hyperprolactinemia is a rare disease in childhood which can originate from pituitary adenomas. Sixteen years old girl admitted with complaint of amenorrhea and galactorrhea from left breast. On physical examination thyroid gland was nonpalpable and galactorrhea from left breast is detected. Laboratory evaluations revealed that; Thyroid Stimulating Hormone (TSH)=3.13uIU/ml (0.5-5uIU/ml), freeT4=0.73ng/dl (0.71-1.85ng/dl), Follicule Stimulating Hormone (FSH)=10.7mIU/ml (4-13mIU/ml, follicular phase), Luteinising Hormone (LH)=8.45mIU/ml, Prolaktin=227.9ng/mL (5.18-26.53ng/ml). Pituitary magnetic resonance imaging showed a macroadenoma about 20x15 mm extending to optic chiasm, enlarging sella turcica and obliterating suprasellar cisterna. Serum levels of cortisole =14mcg/dl (<20 mcg/dl), growth hormone =2.86mIU/ml (0-20 mIU/ml), Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) =24.7 pg/ml (0-100pg/ml). There was no bitemporal defect in visual area examination. On neurosurgical consultation,there were no neccesity for surgical intervention and cabergoline treatment was initiated. Galactorrhea was resolved on the second day of treatment,and prolactin level decreased to 14.84 ng/ml on 7th day. Pituitary magnetic resonance imaging showed shrinkage in size of adenoma on 20th day. At a conclusion,medical treatment of prolactinoma in childhood may have satisfying response; so that medical treatment should be tried before surgical intervention.

Keywords: childhood hyperprolactinemia, prolactinoma, cabergoline


Çocukluk Çağında Bir Hiperprolaktinemi Olgusu

Beril Yaşa1, Nalan Karabayır1, Tuğrul Örmeci2, Özlem Öcal1, Servet Erdal Adal1
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Hiperprolaktinemi çocukluk yaş grubunda nadir olup hipofiz adenomlarından kaynaklanabilir. Onaltı yaşında kız hasta adet görememe, sol göğsünden süt gelmesi şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde tiroid bezi palpe edilmeyen hastanın sol memesinden süt aktığı saptandı. Tetkiklerinde Tiroid Stimulan Hormon (TSH)=3.13uIU/ml (0.5-5 uIU/ml), serbestT4=0.73ng/dl (0.71-1.85ng/dl), Folikül Stimulan Hormon (FSH)=10.7 mIU/ml (4-13 mIU/ml, foliküler faz), Lüteinizan Hormon (LH)=8.45 mIU/ml (2.4-12.6 mIU/ml), Prolaktin=227.9ng/mL (5.18-26.53ng/ml) bulunması üzerine çekilen Hipofiz manyetik rezonans görüntülemede sella turcicayı genişleten, suprasellar sisterni oblitere eden, optik kiazmaya kadar uzanan 20x15 mm ebadında makroadenom saptandı. Kan Kortizol=14 mcg/dl (<20 mcg/dl), Büyüme Hormonu=2.86 mIU/ml (0-20 mIU/ml), Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)=24.7 pg/ml (0-100 pg/ml) bulunan hastanın görme alanı muayenesinde bitemporal defekt izlenmedi. Nöroşirurji konsültasyonunda cerrahi girişim düşünülmeyen hastaya Kabergoline tedavisi başlandı. Tedavinin 2. gününde galaktoresi kaybolan olgunun 7. günde bakılan kan prolaktin düzeyi 14.84 ng/mL saptandı. Tedavinin 20. gününde çekilen Hipofiz manyetik rezonans görüntülemede adenom boyutlarında küçülme tespit edildi. Sonuç olarak çocuklarda hipofizer adenomların tedavisinde medikal tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilir. Bu nedenle cerrahi girişimden önce medikal tedavi denenmelidir.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı hiperprolaktinemi, prolaktinoma, kabergolin


Beril Yaşa, Nalan Karabayır, Tuğrul Örmeci, Özlem Öcal, Servet Erdal Adal. A Case of Hyperprolactinemia At Childhood. Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 45-48

Corresponding Author: Beril Yaşa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır